Mariacka 4PiłsudskiegoWolności 1,3, 5, 7-9PiastowskaRodziewiczównyKorczaka 9-17, 19-27