1. STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIĘKNA"

Statut spółdzielni określa zarówno prawa, jak i obowiązki, które przysługują członkom spółdzielni Statut określa zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego oraz określać organy odwoławcze w tym postępowaniu. Może zobowiązywać członków do zadeklarowania więcej niż jednego udziału, określić górną granicę tych udziałów czy ograniczyć uprawnienia zarządu i rady nadzorczej na rzecz walnego zgromadzenia

2. REGULAMINY

 1. Regulamin Zarzadu Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 2. Regulamin Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 3. Regulamin BHP Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 4. Regulamin zbywania lokali w przetargach obowiazujacy w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 5. Regulamin wynagradzania członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 6. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 7. Regulamin rozliczania kosztów zużycia centralnego ogrzewania i podgrzewania wody Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 8. Regulamin Organizacyjny w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 9. Regulamin Przetargów Przeprowadzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 10. Regulamin określający obowiązki SM w zakresie wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 11. Regulamin najmu miejsc postojowych na parkingu przy ul. Sudeckiej w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 12. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego przy ul. Sudeckiej 3A-C w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 13. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego przy ul. Sudeckiej w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 14. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego nieruchomości przy ul. Mariackiej 4 w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 15. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego nieruchomości przy ul. Siemiradzkiego 1 w Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA"

 16. Regulamin Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkanowymiw Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIĘKNA w Nysie

 17. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIĘKNA w Nysie"

 18. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej w S.M. PIĘKNA

 19. Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej PIĘKNA w Nysie

 20. Regulamin Wynagradzania Pracowników w Spółdzielni Mieszkaniowej PIĘKNA w Nysie