DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Deklaracja członkowska

  2. Oświaczenie - domofon

  3. Oświadczenie o adresie do korespondencji

  4. Oświadczenie - o ilość osob zamieszkujących lokal

  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

  6. Oferta przetargowa

  7. Obowiązkowe oświadczenia

  8. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu